Dermo Expert - Probiotykoterapia celowana w leczeniu Atopowego zapalenia skóry

Probiotykoterapia celowana w leczeniu Atopowego zapalenia skóry

Atopowe zapalenie skóry (AZS) to przewlekła choroba zapalna, której towarzyszy uporczywy i nawrotny świąd oraz liszajowiec skóry. Choroba może przebiegać w postaci zaostrzonej (objawowej) lub być wprowadzana w stan remisji. Bardzo często dotyka ona już niemowlęta i małe dzieci, jednak wielu chorym towarzyszy również przez całe dorosłe życie. Schorzenie to dotyka od 0,25% do 20% populacji. 

Myśląc o pielęgnacji atopowej skóry oraz zmniejszaniu dokuczliwych objawów AZS w pierwszej kolejności sięgamy po różnego rodzaju maści, kremy i kosmetyki. Pielęgnacja zewnętrzna wydaje się być kluczowa. Jednak walkę z atopowym zapaleniem skóry możemy prowadzić na kilka sposobów a jednym z nich jest probiotykoterapia celowana. 

Probiotyki to żywe drobnoustroje, które podane w odpowiedniej ilości mogą pobudzać kolonizację danych szczepów w naszych jelitach i wpływać korzystnie na nasze zdrowie. Probiotykoterapia celowana jest formą terapii w której dobieramy określone szczepy probiotyczne pod problemy zdrowotne pacjenta. Metoda ta może mieć doskonałe zastosowanie u pacjentów z atopowym zapaleniem skóry. U pacjentów cierpiących na AZS bardzo często bariera jelitowa nie jest w pełni szczelna, przez co patogeny oraz alergeny pokonują ją i przedostają się do wewnątrz organizmu. Jedną ze strategii działania w walce z AZS powinno być uszczelnienie i poprawienie bariery jelitowej.

Dlatego pacjentom cierpiącym na atopowe zapalenie skóry można rozważyć wprowadzenie probiotykoterapii doustnej zawierającej szczepy bakterii hamujące drogę patologicznym drobnoustrojom. Skuteczne tu mogą okazać się bakterie kwasu mlekowego takie jak bakterie rodzaju Lactobacillus. Badania wykazały, że podawanie alergikom szczepów: Lactobacillus casei 0919, Lactobacillus rhamnosus 0908 czy Lactobacillus rhamnosus 0900 wpływa korzystnie na kształtowanie mikrobiomu jelitowego u osób z AZS, przywraca równowagę cytokinową oraz hamuję produkcję alergizujących przeciwciał IgE.

Niektóre badania wykazały również, że dzieci cierpiące na atopowe zapalenie skóry miały mikrobiom jelitowy ubogi w bakterie z rodziny Bifidobacterium, dlatego szczepy probiotyczne tej grupy można uwzględnić w planowaniu probiotykoterapii celowanej. Przeprowadzono również ciekawe badania pilotażowe na grupie kobiet ciężarnych, obciążonych ryzykiem rodzinnym wystąpienia AZS, którym profilaktycznie podawano w ciąży probiotyki zawierające szczep Lactobacillus rhamnosus GG – z przeprowadzonych obserwacji wynikało, że dzieci kobiet przyjmujących ten probiotyk w ciąży rzadziej cierpiały na atopowe zapalenie skóry.  

Dobrze zaplanowana i odpowiednio dobrana probiotykoterapia celowana może zmniejszyć dokuczliwe objawy atopowego zapalenia skóry takie jak świąd i liszajowiec oraz pomóc przyśpieszyć wprowadzenie pacjenta w stan remisji choroby. 

Magdalena Jerzak
Dietetyk kliniczny 

Bibliografia

  • Bąk-Romaniszyn L., Zeman K., Probiotyki i prebiotyki w profilaktyce i leczeniu chorób u dzieci, „Pediatria i Medycyna Rodzinna” 2010
  • Gałęcka M., Znaczenie mikrobioty jelitowej w przebiegu atopowego zapalenia skóry (AZS) — nowoczesne metody profilaktyki i leczenia, 2019
  • Kim MS, Kim JE, Yoon YS, Kim TH, Seo JG, Chung MJ, Yum DY. Improvement of atopic dermatitis-like skin lesions by IL-4 inhibition of P14 protein isolated from Lactobacillus casei in NC/Nga mice. Appl Microbiol Biotechnol 2015
  • Panduru M, Panduru NM, Salavastru CM, Tiplica GS. Probiotics and primary prevention of atopic dermatitis: a meta-analysis of randomized controlled studies. JEADV 2015
  • Szachta P., Mikroflora jelitowa dziecka i jej znaczenie w profilaktyce chorób, „Food Forum” 2016
  • Szmurło A., Rola probiotyków w rozwoju atopowego zapalenia skóry, Dermatologia po Dyplomie 2015/05